Logo (1581 bytes) QuickBook IntraGate
Speciální edice pro Internet
         Verze 5.9 z 22.11.2012 (IIS/Win64/SQL)
(c) Masa&PPP Software 1998-2012
(c) MP-SOFT a.s.


Autorizace přístupu

Číslo kreditu: Zapamatovat pro příště (viz upozornění)
Klíč:
Zapamatovat pro příště (viz upozornění)
  

Internetová verze Legislativy školy je nyní vybavena novým programovým vabavením. Zásadní změnou je způsob otevírání paragrafových obsahů a změnových tlačítek, kdy se v základním nastavení otevírá pouze jedno okno. Dřívější otevírání dvou oken je nutné nyní nastavit pomocí tlačítka "Nastavení" v záhlaví stránky, které se objeví po otevření projektu. Další novou možností je nastavení podbarvení pozadí podle typu předpisu, funkce se chová podobně jako u verze šířené na médiu.

Přístup na stránky internetové verze programu Legislativa školy je pro odběratele čtvrtletních aktualizací, které se šíří na médiu, službou zdarma, pro ostatní zájemce je placenou službou. Pro vstup do systému musíte znát číslo kreditu a klíč. Přístupové kódy si můžete objednat kliknutím ZDE.

Při prvním zadání čísla kreditu se automaticky otevře váš účet a naplní se body obsaženými v čísle kreditu. Z účtu se postupně body odečítají do úplného vyčerpání, kdy platnost čísla kreditu automaticky zaniká a můžete si objednat nové.

Při práci s Legislativou školy v síti Internet se z vašeho účtu bude odečítat jeden bod za otevření každé kapitoly, paragrafu, článku nebo jiné statě legislativního předpisu nebo kapitoly rejstříku. Při vyvolání úplného znění předpisu se odečte tolik bodů, s kolika statí (paragrafů nebo článků) se úplné znění skládá. Analogicky se odečítají body při požadavku na zvýraznění změn v předpisech nebo při nahlédnutí do vypuštěného textu.

Z účtu se body neodečítají při otevření seznamové kapitoly (seznam právních oblastí, seznam předpisů apod.).

Příjemnou práci s Legislativou školy pro Internet Vám přeje kolektiv autorů Softwarové společnosti MP-Soft, a.s., Brno.